Chúng tôi gắn trọng tâm vào việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc điền vào biểu mẫu liên hệ. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan khác.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, gửi thông báo và cập nhật liên quan đến trang web, phản hồi các yêu cầu và câu hỏi của bạn, cung cấp hỗ trợ khách hàng, và tạo điều kiện thuận lợi cho trải nghiệm của bạn trên trang web.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  4. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc tuân thủ theo yêu cầu pháp luật.
  5. Cookie: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để tăng cường trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web và tùy chỉnh nội dung dựa trên sở thích của bạn. Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web.
  6. Liên kết bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các biện pháp bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc và xem xét chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Chúng tôi cập nhật và xem xét chính sách bảo mật này để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiến bộ công nghệ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web hoặc thông qua email. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với sự chấp thuận của bạn với chính sách bảo mật mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.