Chào mừng bạn đến với trang web giáo dục chúng tôi. Trước khi sử dụng trang web này, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các nội dung, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng và tài liệu khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu khác được cấp phép sử dụng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, trưng bày hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.
  2. Trách nhiệm người dùng: Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không được thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gây hại cho trang web hoặc người dùng khác. Bạn không được sử dụng trang web này để truyền tải hoặc phân phối các thông tin sai lệch, đe dọa, phỉ báng hoặc xúc phạm đến người khác.
  3. Nội dung người dùng: Khi bạn chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên trang web này, bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung đó. Bạn không được chia sẻ hoặc tải lên nội dung vi phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc gây hại đến trang web hoặc người dùng khác.
  4. Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng trang web đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các điều khoản sử dụng.
  5. Miễn trừ trách nhiệm: Trang web được cung cấp dựa trên nguyên tắc “như đã có”. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳ thiệt hại phát sinh khác nào liên quan đến việc sử dụng trang web này.
  6. Liên kết bên thứ ba: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động trên các trang web bên thứ ba này.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.